. سلام من کیمیا ام...... اینجا همه نوع عکس و مکس و متن و سوال و .........پیدا میشه.... امیدوارم لذت ببرید (●̮̮̃•) (•̮̮̃-̃) (-̮̮̃•) (̃-̮̮̃-) tag:http://poofgirl2.mihanblog.com 2019-09-18T15:22:41+01:00 mihanblog.com مردم 2014-09-06T05:38:28+01:00 2014-09-06T05:38:28+01:00 tag:http://poofgirl2.mihanblog.com/post/435 فاطمه من فعلن مُردم :|

من فعلن مُردم :|
]]>
دوراهی 2014-08-31T19:22:43+01:00 2014-08-31T19:22:43+01:00 tag:http://poofgirl2.mihanblog.com/post/434 فاطمه عاقا ن به اینکه همش تو خونه نشستی و هیچکاری نداری نه به اینکه ده جا ده جا دعوت میشیفردا مهمونیه یکی از آشناهامونه وهم چنین قرار بود ما فردا با بچه های زبانمون بریم بستنی بخوریم :|نمیدونم کجا برم میشه یه راهنمایی بکنید؟؟؟؟ راستی این وبم آپمhttp://about-kimia.blogfa.com/

عاقا ن به اینکه همش تو خونه نشستی و هیچکاری نداری 
نه به اینکه ده جا ده جا دعوت میشی
فردا مهمونیه یکی از آشناهامونه و
هم چنین قرار بود ما فردا با بچه های زبانمون بریم بستنی 
بخوریم 
:|
نمیدونم کجا برم 
میشه یه راهنمایی بکنید؟؟؟؟ 
راستی این وبم 
آپم
http://about-kimia.blogfa.com/

]]>
گوشـــی 2014-08-29T13:34:48+01:00 2014-08-29T13:34:48+01:00 tag:http://poofgirl2.mihanblog.com/post/432 فاطمه سلام بچه هـــاگوشی خریدم+رو خودم آب یخ ریختم انقد حال داد+ به مناسبت روزه دختر مامانم برد به من 5تا سیخ دل و جیگر دادعاقا تاحالا هیچی اینجوری نچسبیده بود همین دیگه :| http://www.uplooder.net/img/image/1/03efabd13b068873038c9d8e7cb36e99/1_(12).gif

سلام بچه هـــا
گوشی خریدم
+رو خودم آب یخ ریختم انقد حال داد
+ به مناسبت روزه دختر مامانم برد به من 
5تا سیخ دل و جیگر داد
عاقا تاحالا هیچی اینجوری نچسبیده بود 
همین دیگه :|
]]>
مبارک :) 2014-08-27T12:00:20+01:00 2014-08-27T12:00:20+01:00 tag:http://poofgirl2.mihanblog.com/post/431 فاطمه روزتون مبارک جیگولیا ^_^

روزتون مبارک جیگولیا ^_^

]]>
یـــــخ 2014-08-24T11:03:17+01:00 2014-08-24T11:03:17+01:00 tag:http://poofgirl2.mihanblog.com/post/430 فاطمه بچه ها عاشقه این اهنگه وبمممرسی از ستایش برای دادن کدش :*راستی بچه منم میخوام رو خودم یخ بریزم من دارم میرم خدافظیعنی چی فقط آدمای معروف که نبایدد بریزن عاقا اگه فیلمه منو دیدین تعجب نکنین خودم بدونه دعوت کسی میرم رو خودم یخ میریزمعاقا حمید طالب زاده تو فیلمش گفت اصن هرکیکه دعوت نشده من دعوتش میکنم منم دارم به حرفش گوش میدم آخی قراره هیدن هم بریزهسیجل دعوتش کرده سیجل رو هم  لیتو  دعوت کرداوخی(آپ پایین رو هم ببینید ) http://www.uplooder.net/img/image/53/68f83320dc3d79713ceefacfe53a9631/1_(15).gif

بچه ها عاشقه این اهنگه وبمم
مرسی از ستایش برای دادن کدش :*

راستی بچه منم میخوام رو خودم یخ بریزم 
من دارم میرم خدافظ
یعنی چی فقط آدمای معروف که نبایدد بریزن 
عاقا اگه فیلمه منو دیدین تعجب نکنین 
خودم بدونه دعوت کسی میرم رو خودم یخ میریزم
عاقا حمید طالب زاده تو فیلمش گفت اصن هرکی
که دعوت نشده من دعوتش میکنم 
منم دارم به حرفش گوش میدم 
آخی قراره هیدن هم بریزه
سیجل دعوتش کرده 
سیجل رو هم  لیتو  دعوت کرد
اوخی

(آپ پایین رو هم ببینید )
]]>
وب جدید 2014-08-21T15:40:08+01:00 2014-08-21T15:40:08+01:00 tag:http://poofgirl2.mihanblog.com/post/429 فاطمه وبه جدید زدم همینجوری الکیدوسش میدارم :)))))http://about-kimia.blogfa.com/
http://www.uplooder.net/img/image/94/c072251e4ccc60bbf387b1818178bc64/1_(7).gif


وبه جدید زدم 
همینجوری الکی
دوسش میدارم :)))))

http://about-kimia.blogfa.com/
]]>
فیلتر 2014-08-20T09:48:09+01:00 2014-08-20T09:48:09+01:00 tag:http://poofgirl2.mihanblog.com/post/428 فاطمه وااااااااااااااااااااااااااااااااایگالریم فیلتر شداخه چـــرا؟؟؟حالا چیکار کنم؟؟؟آدرسش عوض شد یه یک بهش اضافه کنینhttp://kimia-text1.blogfa.com/:|

وااااااااااااااااااااااااااااااااای
گالریم فیلتر شد
اخه چـــرا؟؟؟
حالا چیکار کنم؟؟؟
آدرسش عوض شد 
یه یک بهش اضافه کنین

http://kimia-text1.blogfa.com/

:|
]]>
کلــــافم 2014-08-14T21:25:37+01:00 2014-08-14T21:25:37+01:00 tag:http://poofgirl2.mihanblog.com/post/427 فاطمه به سلامتی روزی که به مامانم بگن ...غم آخرتون باشه(دختر خوبی بود)___هیچکی الان حاله منو درک نمیکنه :|+شلوار (بگی)که میخواستم رو خریدم :|

به سلامتی روزی که به مامانم بگن ...

غم آخرتون باشه

(دختر خوبی بود)

___

هیچکی الان حاله منو درک نمیکنه :|

+شلوار (بگی)که میخواستم رو خریدم :|

]]>
بعضی وقتا 2014-08-10T10:20:39+01:00 2014-08-10T10:20:39+01:00 tag:http://poofgirl2.mihanblog.com/post/425 فاطمه اره واقعابچه ها گالریم اپــمقسمته جدیده داستان هم نوشته شــد :|

اره واقعا
بچه ها گالریم اپــم
قسمته جدیده داستان هم نوشته شــد :|
]]>
:)))))))) 2014-08-09T20:14:06+01:00 2014-08-09T20:14:06+01:00 tag:http://poofgirl2.mihanblog.com/post/423 فاطمه ولی اون دوست پسره منهاون روزو شبه منهاون روح و تنه منه___الکی بابا جو نگیرینفقط از این تیکه خوشم میاد:|

ولی اون دوست پسره منه
اون روزو شبه منه
اون روح و تنه منه
___
الکی بابا جو نگیرین
فقط از این تیکه خوشم میاد
:|
]]>
سرما 2014-08-09T04:24:34+01:00 2014-08-09T04:24:34+01:00 tag:http://poofgirl2.mihanblog.com/post/422 فاطمه بَچه ها سَرما خوردَموااای چِقََد بَده تو تابِستون سَرما بخوری:|


بَچه ها سَرما خوردَم
وااای 
چِقََد بَده تو تابِستون سَرما بخوری
:|
]]>
اپــــ 2014-08-05T21:33:15+01:00 2014-08-05T21:33:15+01:00 tag:http://poofgirl2.mihanblog.com/post/421 فاطمه بچه ها گالریم اپــم :)http://kimia-text.blogfa.com/

بچه ها گالریم اپــم :)

http://kimia-text.blogfa.com/
]]>
دریا 2014-08-05T17:50:36+01:00 2014-08-05T17:50:36+01:00 tag:http://poofgirl2.mihanblog.com/post/420 فاطمه والــــآامروز دریا بودیم(طرح)یه پسر بود از زیره چادر میومد یواشکی زنارو دید میزدانقد خنده دار بودپسره بزرگ بودا بچه نبود کهمردم خجالتم نمیکشن :|بچــه ها شلوار بگ میخوام :(+راستی خوبه من گفتم کیمیا خرهدیگه بعضیا کلا قاطی کردنامیگن به بچه رو ندین همینه :)+چقد سریال گمشده رو مخه همش حرص میدن :|

والــــآ
امروز دریا بودیم(طرح)
یه پسر بود از زیره چادر میومد یواشکی زنارو دید میزد
انقد خنده دار بود
پسره بزرگ بودا بچه نبود که
مردم خجالتم نمیکشن :|
بچــه ها شلوار بگ میخوام :(
+
راستی خوبه من گفتم کیمیا خره
دیگه بعضیا کلا قاطی کردنا
میگن به بچه رو ندین همینه 
:)
+
چقد سریال گمشده رو مخه 
همش حرص میدن :|
]]>
بحثـــ 2014-08-03T19:59:58+01:00 2014-08-03T19:59:58+01:00 tag:http://poofgirl2.mihanblog.com/post/419 فاطمه واقعا :|حالا جو نگیرتتمنظورم خر از یه لحاظه دیگستاین عکسم عکسه خودمه :|خیلی این اهنگ با من جوره :)

واقعا :|
حالا جو نگیرتت
منظورم خر از یه لحاظه دیگست
این عکسم عکسه خودمه :|
خیلی این اهنگ با من جوره :)

]]>
کیمیا خره 2014-08-03T10:45:58+01:00 2014-08-03T10:45:58+01:00 tag:http://poofgirl2.mihanblog.com/post/418 فاطمه این اهنگ کلا درباره منهبالاخره یه خواننده حرفه دله منو زد_____بحث این نیست که انسان کمهبحث سره اینه چقد کیمیا خره !!!:|

این اهنگ کلا درباره منه
بالاخره یه خواننده حرفه دله منو زد
_____
بحث این نیست که انسان کمه
بحث سره اینه چقد کیمیا خره !!!
:|
]]>