تبلیغات
. - اپم
اتفاقا من از اوناشم :)

اپم

جمعه 23 اسفند 1392 11:34 ق.ظ

نویسنده : فاطمه

همــــِﮧ اونــایے کـــــِﮧ از مـــטּ متنفــرטּ ، چشــمـــِﮧ בیــבטּ منــو نــבارטּ ،
میخــواטּ ســر بـــِﮧ تــטּ مــטּ نبــاشـــِﮧ .
.
.
.
مــטּ בارم ایــטּ پســت و بــا انگشــتـــِﮧ وسطــم تــایپ میــکنم :|

:|

بچه ها تو اون وبم اپم

http://phototextkimia.blogfa.com/

تو لینکامم هست
دیدگاه ها : برو پست ثابت
آخرین ویرایش: جمعه 23 اسفند 1392 11:37 ق.ظ